Cognisoft ApS

Apps til hjerneskade-rehabilitering


Cognisoft ApS er neuropsykolog Palle Møller Pedersens firma. Jeg har siden 1989 udviklet og solgt software til neuropyskologisk rehabilitering og testning sideløbende med mit arbejde på neurologiske afdelinger på Bispebjerg og Hillerød hospital - og siden som privatpraktiserende neuropsykolog.


Afasi-assistent

I starten af 1990'er udviklede jeg flere programmer til afasi-rehabilitering: "Lyt og forstå" samt "Grafema" til Mac-computere og "Opgave-maskinen" til DOS og Windows-computere. Fra 1996-1999 gennemførte jeg et forskningsprojekt på Bispebjerg Hospitals neurologiske afdeling, som undersøgte hyppighed og forløb af afasi efter apopleksi, oversatte og standardiserede to tests: Western Aphasia Battery og the Communication Effectiveness Index, samt udviklede og afprøvede et omfattende Windows programsystem til afasi-rehabilitering: Afasi-assistent. Afasi-assistent blev siden udgivet og vedligeholdt med opdatering til nye versioner af Windows. Jeg har nu udviklet en helt ny web-baseret udgave, som muliggør at logopæder kan administrere afasiramte borgeres hjemmearbejde med opgaver over nettet.


MODAK web-app

Jeg har nu også programmeret en web-app, MODAK for ViSP Kommunikationscenter, som kan bestilles her på siden. Den har en anderledes tilgang til afasi-rehabilitering end Afasi-assistent, så de to app's supplerer hinanden godt. Abonnement kan bestilles her. Når man har et aktivt abonnement, kan man logge ind på app'en på modak-app.dk.


PsyTimer stopur til iPhone

PsyTimer er et specialiseret iPhone stopur beregnet til neuropsykologisk testning. PsyTimer viser både analog og digital tid og det kan vise totalt antal sekunder i stedet for minutter og sekunder, hvilket er praktisk ved testning. Endvidere kan man sætte tidsgrænser med advarsler, hvilket er praktisk ved tests med tidsgrænser. En stor start-stop knap i bunden er let at ramme under testning. iPhonen slukker ikke for skærmen mens dette stopur bruges.


CABPad kognitiv test til stroke på iPad

CABPad er et kort neuropsykologisk testbatter til bedside screening for kognitive forstyrrelser efter stroke. Jeg udviklede det sammen med læge, ph.d. Lasse Willer til et neurologisk forskningsprojekt om remission af symptomer ved subakut stroke. Det kan også — med forsigtighed — anvendes til at screene strokepatienter for kognitive symptomer før udskrivelse fra hospital.


Database over apps til kognitiv og sproglig rehabilitering

Igangsat af Projekt Styrket Indsats for Unge med Erhvervet Hjerneskade, Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet-Glostrup ved daværende ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer, har jeg udviklet en database: rehabilitering.dk - som skal hjælpe til at vælge apps og computerprogrammer til kognitiv rehabilitering af personer med hjerneskade. Man kan blandt andet få oversigter ud fra kognitive funktioner. Desuden er der oplysninger om fx sprog, platforme (fx Windows, web eller iPad), licenstyper, evidens mv. Der er medtaget apps/programmer, som findes på dansk eller engelsk. Oversigten omfatter ikke støtte til kommunikation eller andre former for kompensering i dagligdagen. Der er medtaget en række apps, som er målrettet kognitiv fitness hos raske, da de ofte omfatter øvelser, som også kan være nyttige i hjerneskaderehabilitering. Oversigten omfatter ikke alle tilgængelige apps, men dem som jeg har fundet vigtigst at medtage. Databasen er ikke opdateret siden 2016, men er fortsat i nogen grad brugbar.


COGNIsoft-I

I 1989 udviklede jeg COGNIsoft-I til kognitiv rehabilitering til PC/DOS-computere. Det blev brugt mange steder. Siden udviklede jeg en Windows-version, som løbende er blevet opdateret til nye versioner af Windows. Det er oversat til en række sprog, og er ud over Danmark især brugt i Norge, Sverige og Finland - men også så langt væk som Hong Kong. COGNIsoft-I videreudvikles og sælges ikke længere, da der er gode alternativer og da jeg i stedet har koncentreret mig om at udvikle en web-version af Afasi-assistent.


Cognisoft ApS Sættedammen 5, 3400 Hillerød +45 40 51 20 49 mail@cognisoft.dk